na INLIS000000000001071 20221206095201 0010-1222000026 ta 221206 g 0 ind 978-979-420-970-7 551 551 SUK m Sukandarrumidi Mengenal Mineral Secara Megaskopis : Petunjuk Praktis untuk Geolog Pemula dan Ilmuwan Ilmu Kebumian / Sukandarrumidi 1, cet.ke-1 Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015 xi, 92 hlm : ilus. ; 15 x 23 cm - Mineral Arie Noor Rakhman hlm. 92 2022001280 2022001281 2022001282 2022001282 2022001280 2022001281