na INLIS000000000001106 20221208102755 0010-1222000061 ta 221208 g 0 ind 979-420-619-9 622.3 622.3 SUK b Sukandarrumidi Batubara dan Pemanfaatnya : Pengantar Teknologi Batubara Menuju Lingkungan Bersih / Sukandarrumidi 1, cet.ke-1 Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2021 xix, 247 hlm : ilus. ; 14 x 21 cm - Batubara hlm. 247 2022001642 2022001643 2022001644 2022001644 2022001642 2022001643