Bandar Udara : Pengenalan dan Perancangan Geometrik Runway, Taxiway, dan Apron / Wardhani Sartono Dewanti text Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018 ind hlm. 296 Arsitektur URN:ISBN:978-602-386-139-2