00910 2200289 4500001002100000005001500021035002000036007000300056008004100059020002200100100001300122245022600135250001600361260003300377300004000410650001900450650001500469650001100484700002100495505001200516082001200528084001800540990001600558990001500574990001500589990001600604INLIS00000000000001520230530094644 a0010-1021000008ta230530 g 0 ind  a978-602-451-509-60 aKaryanti1 aBimbingan Klasikal Berlandaskan Falsafah Adil Ka’Talino, Bacuramin Ka’Saruga, Basengat Ka’Jubata :bMitigasi Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal /cKaryanti a1, Cet.ke-1 aYogyakarta :bK-Media,c2019 avi, 76 hlm :bilus. ;c15,5 x 23 cm 4aKearifan Lokal 4aPendidikan 4aBudaya0 aM. Andi Setiawan ahlm. 76 a370.114 a370.114 KAR b a00000000052 a2022002178 a2022002178 a00000000052