na INLIS000000000001820 20230405100805 0010-0423000040 STROKE Waspadai Ancamannya : Panduan stroke paling lengkap / Iskandar Junaidi Iskandar Junaidi 1, Cet Ke-1 xiv, 242 hlm : Ilus. ; 14 X 21 cm - Yogyakarta : ANDI, 2011 616.81 616.81 ISK s 978-979-29-3019-1 Stroke hlm. 242 230405 g 0 ind 2012001186