00646 2200217 4500001002100000005001500021035002000036245011500056100001900171250001700190300004300207260003100250082001000281084001600291020002200307650001500329505001300344008004100357990001500398990001500413INLIS00000000000193020230515082431 a0010-05230000351 aKonsep dan Makna Pembelajaran :bUntuk membantu memecahkan problematika belajar dan mengajar /cSyaiful Sagala0 aSyaiful Sagala a1, cet.ke-12 axii, 268 hlm :bilus. ;c14 x 21 cme- aBandung :bAlfabeta,c2014 a371.3 a371.3 SYA k a978-979-8433-13-3 4aPendidikan ahlm. 268230515 g 0 ind  a2016001198 a2016001199