00638 2200217 4500001002100000005001500021035002000036007000300056008004100059020002200100082001100122084001700133100002000150245011600170250001600286260004000302300004100342650001000383505001300393990001400406INLIS00000000000245820231114081508 a0010-1123000033ta231114 g 0 ind  a978-979-099-192-7 a341.77 a341.77 OEN h0 aOentoeng Wahjoe1 aHukum Pidana Internasional :bPerkembangan Tindak Pidana Internasional & Proses Penegakannya /cOentoeng Wahjoe a1, Cet Ke-1 aJakarta :bPenerbit Erlangga,c2010 ax, 245 hlm :bIlus. ;c16 x 23 cme- 4aHukum ahlm. 245 a201200292