na INLIS000000000002472 20231120085658 0010-1123000047 ta 231120 g f ind 978-623-92966-4-3 813 813 DAV b Davista Angela W.Y Bintang Pertama Setelah Senja / Davista Angela W.Y 1, cet.ke-1 Surabaya : Yayasan Pendidikan Wahyuhana, 2021 viii, 308 hlm : ilus. ; 14 x 20 cm Novel hlm.308 2023002222