Cinta Tak Pernah Salah / Ana Sastravel text Jakarta : Zettu, 2014 ind hlm.274 Fiksi Novel URN:ISBN:978-602-7999-94-7