Ideologi dan Strategi Muhammadiyah Hamdan Hambali text Yogyakarta Suara Muhammadiyah 2006 1, cet.ke-8 ind
text
regular print
xv, 173 hlm : ilus. ; 14 x 21 cm
hlm. 173 Hamdan Hambali Muhammadiyah 206.11 206.11 HAM i 979-3708-33-6 220726 20220726095632 INLIS000000000000443 Converted from MARCXML to MODS version 3.5 using MARC21slim2MODS3-5.xsl (Revision 1.106 2014/12/19)