na INLIS000000000000054 20211105014544 0010-1121000029 ta 211105 g 0 ind 978-979-17088-0-7 297.1 297.1 HEL a Helmi Abdullah Umar Suweleh Al-Qur'an Mukjizat Sejarah dan Ilmu Pengetahuan / Helmi Abdullah Umar Suweleh 1, Cet.ke-1 Jaklarta : Bunga Ilalang, 2007 xvi, 258 hlm : ilus. ; 15 x 23 cm Pendidikan Agama Islam hlm. 258 2021001228 2021001229 2021001230